2022 – Czym i za ile ogrzewać dom?

Nie musisz mieć specjalistycznej wiedzy,
by oszacować to profesjonalnymi metodami.

Oto pierwsze przyjazne zwykłym ludziom narzędzie do szacowania potrzeb grzewczych budynku. Nie jest tak dokładne jak audyt energetyczny (OZC) wykonany przez fachowca, ale o niebo dokładniejsze niż przybliżenia z tabelek i wróżby z rękawa (że darmowe – to też nie bez znaczenia). 
W kilka minut, odpowiadając na proste pytania, dowiesz się najważniejszych rzeczy:

 • jaki rodzaj ogrzewania wybrać — dostaniesz porównanie kosztów instalacji i bieżących rachunków dla różnych źródeł ciepła
 • jakiej mocy grzewczej potrzebuje twój dom — unikniesz przykrych skutków zakupu dwa-trzy razy za dużego kotła lub pompy ciepła – bo niestety wielu fachowców nie potrafi poprawnie dobrać ich mocy
 • jak najtaniej obniżyć koszty ogrzewania — gdzie najpierw poprawić docieplenie budynku, aby najwięcej zyskać”

Kliknij i SPRAWDŹ SWÓJ DOM!

Źródło: https://the1.cieplo.app

Ogromne podwyżki cen prądu i gazu od nowego roku – NIE daj się! Zrób fotowoltaikę tanio sam !

Od 1 stycznia 2022 roku Polacy będą płacić średnio o 20 proc. więcej za prąd i nawet o 40 proc. więcej za gaz – podaje Radio Zet. Urząd Regulacji Energetyki podjął decyzję w sprawie przyszłorocznych stawek i ma ją ogłosić w piątek.

Link do artykułu:
https://www.money.pl/gospodarka/ogromne-podwyzki-cen-pradu-i-gazu-od-nowego-roku-media-ure-wkrotce-je-oglosi-6715785432619904a.html

ZESTAW fotowoltaiki 2kW za 7.560 netto

Zestaw fotowoltaiczny: Mikroinwerter 4 porty, 4 moduły fotowoltaiczne 540Wp, osprzęt przyłączeniowy dla mikrofalowników, bramka monitorująca.

Przygotujemy również dokumentację techniczną oraz wniosek do OSD o przyłączenie Twojej mikroinstalacji do sieci.

Udostępniamy wsparcie techniczne w zakresie montażu i konfiguracji


Musisz zdążyć złożyć wniosek o przyłączenie do końca marca 2022 aby uzyskać prawa prosumenta na 15 lat !

Zestaw można dowolnie powiększać, np
Zestaw 2.160 x2 = 4.32kWp w cenie 15.120 netto (2x 7560)
Zestaw 2.160 x 4 = 8,64kWp w cenie 30.240 netto

W skład zestawu o mocy 2,16kWp wchodzą:

 • 4 x moduł monokrystaliczny Ja Solar o mocy 540Wp, gwarancja 12/25 lat
 • 1x mikroinwerter 4 portowy QS1, APSystems, gwarancja 20 lat!
 • 1x bramka monitorująca ECU-B APSystems
 • 1x przewód 4mb magistrali AC z konektorem APSystems
 • 1x konektor (damski + męski) AC APSystems
 • 1x end cap AC APSystems

Pliki do pobrania:

Agroenergia – nowy program NFOŚiGW dla rolników – od 1.10.2021 nawet 15 000,- dla rolnika

Dotacje i niskooprocentowane pożyczki dostępne dla rolników w nowym dwuczęściowym naborze wniosków programu AGROENERGIA

1 października 2021 r. ruszy nabór w 1-szej, wdrażanej przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, części programu Agroenergia. Będzie ona dotyczyć dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej jako instalacji towarzyszącej zwiększającej autokonsumpcję energii w miejscu jej wytworzenia. Nabór w niej potrwa do wyczerpania środków. 

Część 2 programu, realizowana bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczy dofinansowania biogazowni rolniczych wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego (o mocy do 500 kW) oraz małych elektrowni wodnych o mocy do 500 kW, a także towarzyszących im magazynów energii. Nabór w niej potrwa do 20 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania środków.

Uruchomienie programu zostało potwierdzone 28 września 2021 r. przez ministra klimatu i środowiska Michała Kurtykę oraz wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Szymona Giżyńskiego na konferencji prasowej. Udział w prezentacji wzięli również wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski oraz przewodniczący Konwentu Prezesów Zarządów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Marek Ryszka. 

Wszystkie kierunki naszego wsparcia finansowego w Agreoenergii dla produkcji „zielonej” energii wiążą się z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań – np. paneli fotowoltaicznych czy instalacji biogazowych albo urządzeń elektrowni wodnych. W skali mikro, z perspektywy małych ojczyzn i lokalnych społeczności rozproszenie źródeł energii będzie sprzyjać nie tylko bezpieczeństwu indywidualnych gospodarstw rolnych ale także regionalnemu bezpieczeństwu energetycznemu – podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Odnotujemy jeszcze jedną korzyść z programu:  inicjatywy z pewnością zmniejszą krajową emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, a na tym efekcie zależy nam z kilku powodów. Najważniejszy z nich to nasze zdrowie, czasem wręcz życie. Kolejne to konieczność realizacji celów wyznaczonych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu oraz szukanie rozwiązań, które połączą na polskiej wsi ekologię z ekonomią – uzupełnia Michał Kurtyka.

Resort rolnictwa docenia rozwiązania, które umożliwiałyby zrównoważony rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej – zaznacza sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński. Z rolniczego punktu widzenia najważniejsze są te technologie OZE, które oprócz produkcji energii mogą bezpośrednio wspierać rolnictwo w realizacji celów klimatycznych i środowiskowych. Stąd szczególną uwagę przywiązujemy do energetyki wodnej i biogazowni rolniczych, które wciąż są niedoceniane. To dzięki tego rodzaju technologiom możemy poprawić jakości wód, gleb i powietrza, a jednocześnie uzyskać energię. W wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii widzimy dużą szansę, zarówno na poprawę warunków życia na wsi, jak i stworzenia nowych możliwości rozwojowych dla rolnictwa – podkreśla Sekretarz Stanu Szymon Giżyński.

Dla kogo?

W obu częściach programu o dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą osobiście gospodarstwo rolne, a także osoby prawne (właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych).

W jakiej formie?

W ramach ogłoszonego naboru w części 1 w WFOŚiGW można ubiegać się o: dotacje, ale również niskooprocentowane pożyczki wspierające realizację projektów oraz dotacje i pożyczki (zarówno preferencyjne jak i na warunkach rynkowych) dla części 2. 

Program Agroenergia opiera się na bezzwrotnych dotacjach oraz niskooprocentowanych pożyczkach, a więc w obu przypadkach razem z WFOŚiGW proponujemy „przyjazne”, a przy okazji też stabilne formy dofinansowania. To wsparcie dla lokalnych inicjatyw uzyskiwania energii z OZE, korzystnych dla środowiska naturalnego i dla agrobiznesu – wyjaśnia Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW. Do dyspozycji jest energia ze słońca, wiatru, wody, biogazu, a nawet – biorąc pod uwagę dofinansowanie np. gruntowych pomp ciepła – energia spod ziemi. W Agroenergii zaplanowaliśmy zyski zarówno środowiskowe, jak i te, które rolnicy będą mogli odczuć w swoich kieszeniach. Nikt lepiej od nich nie zaplanuje jak je z pożytkiem wykorzystać – uzupełnia wiceprezes Michalski.

„Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Agroenergia” będzie można składać do 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej od 1 października 2021 r. Jesteśmy przygotowani do ich obsługi pod względem merytorycznym i technicznym. Nasi konsultanci i eksperci są najbliżej potencjalnych Beneficjentów, znają ich bieżące potrzeby i oczekiwania. Dlatego liczymy na duże zainteresowanie, które przełoży się na wartościowe pod względem środowiskowym i kosztowym inwestycje. Już dziś zapraszam do śledzenia informacji o naborach na stronach www poszczególnych Wojewódzkich Funduszy, a wszystkich przedstawicieli branży agro, spełniających warunki naboru do aplikowania o dofinansowanie. – komentuje Marek Ryszka przewodniczący Konwentu Prezesów Zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Budżet całego programu, łącznie z naborem, który odbył się w 2019 r., to 200 mln zł (w tym bezzwrotne formy dofinansowania 153,4 mln zł, a zwrotne formy 46,6 mln zł). Ze względu na fakt, że wsparcie finansowe w ramach programu Agroenergia będzie udzielane wyłącznie w ramach horyzontalnej pomocy publicznej na ochronę środowiska, decydującym terminem kwalifikowania kosztów będzie dzień złożenia wniosku o wsparcie finansowe. Przedsięwzięcia zgłaszane do dofinansowania nie mogą być także rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku.

Intensywność dofinansowania

W 1 części programu dofinansowanie w formie dotacji może sięgnąć do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię, zgodnie z poniższą tabelą:

 moc instalacji [kW]Dofinansowanie w formie dotacji
dział w kosztach kwalifikowanychnie więcej niż [zł]
10 < kW ≤ 30do 20%15 000
30 < kW ≤ 50do 13%25 000

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się zgodnie z powyższą tabelą na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.
WFOŚiGW mogą udostępnić również pożyczki ze środków własnych wspierające realizację projektów.

Warunki udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW Beneficjentom końcowym:

 1. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, stosuje się do niego przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2250) dotyczące pomocy na inwestycje służące wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii.
 2. Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie lub zakup urządzeń (pomp ciepła, magazynów i innych instalacji wymienionych w części 7.5 programu, których dotyczy wniosek o dofinansowanie), a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu w innej formie.
 3. Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji poniesionych kosztów po zakończeniu inwestycji.
 4. Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z Przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dot. pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off- grid, poprzez uzyskanie protokołu odbioru.
 5. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
 6. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia.
 7. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, z wyłączeniem środków zwrotnych z WFOŚiGW.
 8. W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Agroenergia” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

W 2 części programu dofinansowanie w formie pożyczki może sięgnąć do 100% kosztów kwalifikowanych, a dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, zgodnie
z poniższą tabelą:


moc instalacji [kW]
Dofinansowanie w formie dotacji

udział w kosztach kwalifikowanych

nie więcej niż [zł]
0 < x ≤ 150do 50%1 800 000
150 < x ≤ 3002 200 000
300 < x ≤ 5002 500 000

Dofinansowanie w formie dotacji może wynieść do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Należy uwzględnić maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji wytwarzania energii, zgodnie z poniższą tabelą:

Moc instalacji [kW]Koszt kwalifikowany
0 < x ≤ 150do 30 tys. zł/kW
150 < x ≤ 300do 25 tys. zł/kW
300 < x ≤ 500do 20 tys. zł/kW

Szczegóły programu, w tym wysokość oraz warunki dofinansowania dla obu części dostępne są na stronach:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/czesc-1-mikroinstalacje-pompy-ciepla-i-towarzyszace-magazyny-energii
https://www.gov.pl/web/nfosigw/czesc-2-biogazownie-rolnicze-i-male-elektrownie-wodne

oraz na stronach www. poszczególnych WFOŚiGW.

Źródło:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
https://www.gov.pl/web/arimr/dotacje-i-niskooprocentowane-pozyczki-dostepne-dla-rolnikow-w-nowym-dwuczesciowym-naborze-wnioskow-programu-agroenergia

Padł kolejny rekord. Prąd podrożał o 90 proc. w ciągu roku

Ceny energii
Ceny energii / WysokieNapięcie

Cena energii elektrycznej we wrześniu pobiła kolejny historyczny rekord. Prąd jest już niemal dwukrotnie droższy niż rok wcześniej I trzykrotnie droższy niż wiosną 2020 roku. Dla przemysłu i samorządów oznacza to podwyżkę przyszłorocznych rachunków za prąd o kilkadziesiąt procent. Jak w tej sytuacji kupować energię na 2022 rok?

Energia elektrycznej na warszawskiej Towarowej Giełdzie Energii drożeje niemal nieustannie od roku. Natomiast przez ostatnich kilka miesięcy za każdym razem ustanawia nowy rekord cenowy. Podobnie było we wrześniu. Średnia cena prądu na TGE w ubiegłym miesiącu osiągnęła 465,70 zł w podstawie (z dostawą przez całą dobę) oraz 495,33 zł/MWh w szczycie zapotrzebowania. A to wszystko przy drugich najwyższych w historii obrotach na tym rynku.REKLAMA

W ubiegłym miesiącu prąd był już o 90% droższy niż we wrześniu 2020 roku (243,90 zł/MWh) i o 310% w stosunku do kwietnia 2020 roku (gdy z powodu lockdownu ceny wróciły na chwilę do poziomu z lat 2015-2017 − ok. 150 zł/MWh). Niewiele taniej rozliczano we minionym miesiącu kontrakty na nadchodzące lata. Dostawy na 2022-2025 wyceniano średnio na ok. 400 zł/MWh.

Październik przyniesie jeszcze wyższe ceny energii?

To jednak nie koniec wzrostów. Wczoraj, 4 października, te same kontrakty notowane były już powyżej 450 zł/MWh. Z kolei energię z dostawą na dziś rano sprzedawano na skandynawskiej giełdzie Nordpool po przeszło 700 zł/MWh. Jeszcze rok temu takie ceny zdarzały się wyłącznie w sytuacjach gdy system elektroenergetyczny w naszym kraju był na skraju wytrzymałości. Dziś jest to wyjątkowo korzystna cena na tle większości Europy. Na innych rynkach wokół nas, od Litwy przez Niemcy i południową Szwecję, po Francję, energia zużywana do parzenia dzisiejszej porannej kawy wyceniona została na ponad 1000 zł/MWh.

W efekcie eksport energii elektrycznej z Polski stale rośnie. We wrześniu – jak wynika ze wstępnych szacunków WysokieNapiecie.pl, na podstawie roboczych danych PSE – przekroczył 825 GWh netto i był najwyższy od 15 lat. Wysoki eksport dodatkowo podnosi cenę prądu w naszym kraju.

W górę idą też certyfikaty i opłata mocowa

Równolegle drożeją też inne składniki cenowe rachunków za energie – kolorowe certyfikaty, wspierające źródła odnawialne i poprawę efektywności energetycznej – oraz przyszłoroczne stawki opłaty mocowej, wspierającej głównie utrzymanie istniejących elektrowni węglowych. Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki sprzed kilku dni, przedsiębiorstwa i samorządy zapłacą za pobór energii w godzinach szczytowych dodatkowe 102,60 zł/MWh, zamiast obecnych 76,20 zł/MWh.

O ile droższe są oferty dla biznesu i samorządów? Jak kontraktować energię na przyszły rok? Dlaczego wiatr może uratować krajowy bilans energetyczny? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

Autor: Bartłomiej Derski,

WysokieNapiecie.plhttps://videotarget.pl/player/v2/stream/eyJzaXRlIjoxMDM0LCJwbGFjZW1lbnQiOjEwNDgsInRlbXBsYXRlIjo1LCJjb250ZXh0Ijo3NywidHlwZSI6InN0cmVhbSJ9?type=stream

Źródło: wysokienapiecie

APsystems – nr 1 na świecie

APsystems | The global leader in multi-platform MLPE technology

Z wielką przyjemnością wprowadzamy do sprzedaży mikroinwertery firmy APsystems.
https://emea.apsystems.com


Zapraszamy Instalatorów do współpracy:
biuro@DarmowaEnergia.info

Zapewniamy:

 • Wsparcie techniczne
 • Sprzedaż i dystrybucja
 • Atrakcyjne ceny (konkurencyjne dla klasycznych systemów „string’owych”_
 • Gwarancja do 20 lat!

Poznaj główne zalety mikrofalowników

mikrofalownik ap system

 • Gwarantują większą produkcję prądu niż instalacja z falownikiem centralnym
 • Zarządzają pojedynczymi panelami lub grupą paneli, dzięki czemu rozwiązują problem dachów wielopołaciowych, skomplikowanych i częściowo zacienionych
 • Gwarantują bezpieczeństwo ze względu na niewystępowanie napięcia prądu stałego wyższego niż 60V
 • Pozwalają na monitoring pojedynczych modułów, co ułatwia diagnostykę i konserwację
 • Montowane są bezpośrednio na dachu i nie zajmują dodatkowej przestrzeni w domu
 • Nie powodują uciążliwego hałasu, co ma miejsce w przypadku falownika centralnego
 • Mniejsze niż kartka papieru A4 i ważące niecałe 4,5 kg
 • Umożliwiające łatwą rozbudowę instalacji w przyszłości
 • Objęte są wieloletnią gwarancją producenta

PROMOCJE

Rabaty dla hydraulików i instalatorów na pompy ciepła Hitachi


Dla hydraulików oferujemy wykonanie instalacji f-gazy, elektryczną oraz konfigurację i uruchomienie dostarczonych urządzeń

Napisz e-mail: biuro@DarmowaEnergia.info
Zadzwoń: 501 477 077
Zestawy fotowoltaiczne


Oferujemy zestawy fotowoltaiczne do samodzielnego montażu

Zestaw 4,6 kWp w cenie 11666,- netto

 • 10 x moduł monochromatyczny 460Wp
 • 2 x mikrofalownik Huayu HY-1600 PRO – 25 lat GWARANCJI !
 • 1 x mikrofalownik Huayu HY-600 PRO – 25 lat GWARANCJI !
 • 1 x moduł monitorujący Wi-Fi

Zestaw 5,52 kWp w cenie 13999,- netto

 • 12 x moduł monochromatyczny 460Wp
 • 3 x mikrofalownik Huayu HY-1600 PRO – 25 lat GWARANCJI !
 • 1 x moduł monitorujący Wi-Fi

Zestaw 7,36 kWp w cenie 18655,- netto

 • 16 x moduł monochromatyczny 460Wp
 • 4 x mikrofalownik Huayu HY-1600 PRO – 25 lat GWARANCJI !
 • 1 x moduł monitorujący Wi-Fi

Zestaw 9,66 kWp w cenie 24398,- netto

 • 21 x moduł monochromatyczny 460Wp
 • 5 x mikrofalownik Huayu HY-1600 PRO – 25 lat GWARANCJI !
 • 1 x mikrofalownik Huayu HY-600 PRO – 25 lat GWARANCJI !
 • 1 x moduł monitorujący Wi-Fi

Możesz u nas zakupić również pozostałe elementy:

 • kable i konektory
 • zabezpieczenia
 • systemy montażowe na dach i grunt

Napisz e-mail: biuro@DarmowaEnergia.info
Zadzwoń: 501 477 077

Drastyczna podwyżka cen prądu w Polsce

Drastyczna podwyżka cen prądu w Polsce
pixabay/geralt

Od stycznia za prąd zapłacimy więcej

Prezes URE zatwierdził taryfę na dystrybucję energii pierwszemu z piątki największych operatorów systemów dystrybucyjnych, firmie innogy Stoen Operator. Zmiana stawek własnych w taryfie innogy Stoen Operator wyniesie średnio 1,8 proc. dla wszystkich grup odbiorców (niecałe 1,4 proc. dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11.Rachunki za prąd będą wyższe. Przyczyną nowa „opłata mocowa”

Od 1 stycznia 2021 roku dystrybutorzy energii pobierają od odbiorców także tzw. opłatę mocową. Uwzględniając tę opłatę w części dystrybucyjnej średni wzrost rachunku wyniesie 29 proc. (22,4 proc. dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11). Oznacza to, że odbiorcy w najczęściej występującej grupie taryfowej G11 zapłacą średnio o 7,50 zł więcej miesięcznie, przy czym zmiana ta uwzględnia już stawkę opłaty mocowej.

Taryfa została zatwierdzona do końca 2021 roku i może zostać wprowadzona do stosowania przez przedsiębiorstwo najwcześniej po 14 dniach od jej publikacji przez Prezesa URE.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki prowadzi teraz postępowania w sprawie taryf dla pozostałych czterech największych dystrybutorów.

ZOBACZ: Warszawa: opłaty za gospodarowanie odpadami uzależnione od zużycia wody

Do momentu zakończenia tych postępowań dystrybutorzy stosują dotychczasowe stawki opłat. Wyjątek stanowią stawki opłat: kogeneracyjna, OZE i mocowa oraz przejściowa.

Zmiany w tej części rachunku weszły w życie 1 stycznia, niezależnie od prowadzonych postępowań taryfowych.WIDEO – Zybertowicz: nie można poważnie traktować protestu przedsiębiorców. Łamią zasady sanitarne

Interia.plCzytaj więcej

Źródło:
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-01-05/drastyczna-podwyzka-cen-pradu-w-polsce/

Nowa wersja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Część druga programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Formy dofinansowania

1. dotacja
2. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie)
3. dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (uruchomienie w późniejszym terminie)

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
– zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:
– 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
– 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 2

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:
– 15 000 zł

Beneficjenci

1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Złożenie wniosku o dofinansowanie

1. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.

2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
1) w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub
2) w serwisie „gov.pl”.

3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:
1) poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
2) poprzez serwis „gov.pl”.

4. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie   elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.

5. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.

6. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

7. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

Zmiany w programie Czyste Powietrze

dotacja do 10-15 tys. złotych

dotacja do 10-15 tys. zł dla osób, które wymieniły źródło ciepła

wnioski on-line

możliwość składania wniosków on-line na gov.pl

do 30 dni

krótszy czas oceny wniosków – do 30 dni

przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

wsparcie dla przedsięwzięć rozpoczętych nawet 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

integracja z „Mój Prąd”

integracja z programem „Mój Prąd” – do 5 tys. zł na fotowoltaikę (jeden wniosek)

oświadczenia

uproszczony wniosek o dotację (oświadczenia)

gminy w programie

zwiększenie roli gmin w programie

bonusy

bonus za niskoemisyjność i odnawialność (pomy ciepła, fotowoltaika)

pożyczki i kredyty

włączenie do programu banków (pożyczki, kredyty)

Źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

Ceny prądu mogą jeszcze wzrosnąć. Firmy energetyczne złożyły kolejne wnioski

"Ceny energii mogą istotnie wzrosnąć, chodzi o ich podniesienie o kolejne kilkadziesiąt punktów procentowych – usłyszeliśmy nieoficjalnie od jednej z firm" – informuje"Rzeczpospolita".
„Ceny energii mogą istotnie wzrosnąć, chodzi o ich podniesienie o kolejne kilkadziesiąt punktów procentowych – usłyszeliśmy nieoficjalnie od jednej z firm” – informuje”Rzeczpospolita”.

Cztery największe koncerny energetyczne w Polsce złożyły już wnioski do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o zmianę taryfy na sprzedaż energii dla gospodarstw domowych. Z informacji, do których dotarła „Rzeczpospolita” wynika, że ceny mogą znacząco wzrosnąć.

„Rozpoczęła się kolejna odsłona batalii o wyższe ceny prądu dla gospodarstw domowych” – czytamy w dzienniku. Wnioski taryfowe złożyły cztery największe spółki energetyczne w kraju: Enea, Polska Grupa Energetyczna, Energa i Tauron.

„Takiej decyzji można się było spodziewać w przypadku dwóch pierwszych firm, dla których regulator ustalił stawki tylko do końca marca tego roku. Do negocjacji o wyższe ceny nieoczekiwanie dołączyły jednak także Energa i Tauron, które miały zatwierdzone taryfy do końca 2020 r.” – zaznacza „Rzeczpospolita”.

„Ceny energii mogą istotnie wzrosnąć, chodzi o ich podniesienie o kolejne kilkadziesiąt punktów procentowych – usłyszeliśmy nieoficjalnie od jednej z firm” – czytamy w gazecie.

Wzrost ceny energii elektrycznej

„Rzeczpospolita” przypomina, że wcześniej URE zgodził się już na podwyżki samej energii elektrycznej o około 20 proc.

„To jednak tylko część całego rachunku za energię. Ostatecznie tegoroczne rachunki odbiorców indywidualnych za energię, obejmujące m.in. wzrost ceny prądu i kosztów dostarczenia energii do domów, są wyższe średnio o 12 proc., czyli 9 zł miesięcznie” – tłumaczy dziennik.

źródło: https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/ceny-pradu-wnioski-taryfowe-firm-enea-pge-energa-i-tauron/3p063s7.amp?fbclid=IwAR2kJ9i4893MGZjbaXItWvhDFpjDA1_0aA84QeEOUh2-a7qMYH5t_eQCFCk

Jest ostatnia decyzja w sprawie cen prądu. Kolejni klienci zapłacą więcej

Jest kolejna decyzja w sprawie cen prądu w 2020 roku. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę na sprzedaż energii elektrycznej dla gospodarstw domowych ostatniego z czterech dostawców – PGE Obrót. Rachunki dla klientów mają wzrosnąć średnio o 11,6 procent. 

Taryfa PGE Obrót będzie obowiązywać do 31 marca 2020 roku – podał też Urząd Regulacji Energetyki.

Regulator przypomniał, ze wraz zatwierdzeniem taryfy PGE Obrót kończy ostatnie postępowanie w sprawie taryf na sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych w 2020 r. Wszystkie cztery przedsiębiorstwa, pełniące funkcję tzw. sprzedawców z urzędu mają już zatwierdzone taryfy.

Podwyżki

Pod koniec grudnia prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dwóm tak zwanym sprzedawcom z urzędu – spółkom Enea i Energa Obrót. Łączne rachunki odbiorców energii tych spółek w gospodarstwach domowych (grupa G11) będą wyższe średnio o odpowiednio 12,2 i 11,3 procent.

Wcześniej, w tym samym miesiącu, Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził wniosek o podwyżkę taryfy dla Tauronu. Oznacza to, że rachunki jego klientów wzrosną o maksymalnie 12,9 procent. Z wyliczeń URE rachunki klientów tej firmy wzrosną średnio o 9 złotych.

Mechanizm kompensacyjny

Wcześniej przedstawiciele rządu zapewniali, że jeśli URE zgodzi się na podwyżki cen prądu, rząd będzie je chciał zrekompensować gospodarstwom domowym.

Wicepremier Jacek Sasin poinformował w czwartek, że Ministerstwo Aktywów Państwowych, którego jest szefem, planuje rekompensaty dla gospodarstw domowych za wzrost cen energii elektrycznej w roku 2020 roku. Z wypowiedzi wicepremiera wynika, że zostaną one wypłacone w 2021 roku, jednak pod uwagę brane są wcześniejsze „zaliczki”.

Postępowanie taryfowe

W 2019 roku roku ceny energii dla gospodarstw domowych były zamrożone na poziomie z poprzedniego roku. Od stycznia 2020 r. uregulowane ustawą z grudnia 2018 roku ceny prądu już nie obowiązują

URE w październiku wezwał tzw. sprzedawców z urzędu – cztery największe firmy prowadzące sprzedaż energii elektrycznej – do przedłożenia wniosków taryfowych na 2020 rok. Wnioski od spółek obrotu PGE, Enei, Energi i Taurona wpłynęły 15 listopada.

Według informacji RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”, spółki chciały wzrostu cen energii nawet o 40 procent. Stawka za samą energię to około połowy całego rachunku za prąd.

Przedsiębiorstwo energetyczne może wprowadzić taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45. dnia od dnia jej opublikowania przez prezesa URE.

Autor: mp / Źródło: PAP 
https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/ceny-energii-w-2020-roku-prezes-ure-zatwierdzil-taryfe-pge-obrot,997587.html